เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
อำนาจหน้าที่
ประกาศเรื่องการเเสดงเจตจำนงสุจริต
 
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
 
มาตรฐานงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (1)
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หนังสือแจ้งความประสงค์เบี้ยยังชีพ-มิตรภาพ
 
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนจัดหาพัสดุ 2562
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 3
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 2
ดูทั้งหมด 
 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2562
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2561
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2559
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2558
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561
งบทดลองหลังปิดบัญชี
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561
ดูทั้งหมด 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนจัดหาพัสดุ 2562
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ดูทั้งหมด 
 
กฏหมายทั่วไป
ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 ย้อนกลับ
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
( ประกาศเมื่อ 13 พฤษภาคม 2019 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )
#แจ้งประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
การการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จากทุกท่าน จะช่วยสะท้อน คุณภาพ ประสิทธิภาพ เเละระบบการปฏิบัติงาน รวมถึงความโปร่งใสขององค์กร ตามภาระกิจหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือใคร...........
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือ บุคคลภายนอก นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่มารับบริการหรือมาติดต่องานราชการต่างๆ กับ เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ เช่น
 
- ผู้มาเสียภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
- ผู้มาขอใบอนุญาตต่างๆ
- ผู้มาเสนองานจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก
- ผู้ที่มาขอรับการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
- ผู้มาจดทะเบียนประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ฯลฯ
- ผู้มารับบริการติดต่อเบี้ยยังชีพเเละสวัสดิการต่างๆของรัฐ
 
ในช่วงการขอรับบริการตั้งเเต่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึง ปัจจุบัน
ซึ่งสามารถเข้าตอบเเบบประเมินได้ตั้งเเต่บัดนี้ จนถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผ่านช่องทาง
https://itas.nacc.go.th/go/eit/eck3y1 หรือ QR-Coad
 
ท่านสามารถตอบแบบประเมินได้บนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือทั้งแบบสมาร์ทโฟน และ IOS
 
ขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบเเบบประเมินในครั้งนี้ครับ
 
#ITA #ETA #การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ #ประจำปี2562
 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
( ประกาศเมื่อ 22 พฤษภาคม 2019 เปิดอ่าน 3 ครั้ง )
พัฒนาพื้นที่ "บ่อน้ำทิพย์" วัดน้อยพระธาตุดอยตุง
( ประกาศเมื่อ 22 พฤษภาคม 2019 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
( ประกาศเมื่อ 13 พฤษภาคม 2019 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
( ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2019 เปิดอ่าน 19 ครั้ง )
เเจ้งเบี้ยผู้สูงอายุ เเละเบี้ยความพิการ
( ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2019 เปิดอ่าน 19 ครั้ง )

     เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
     โทรศัพท์ 053-734083 โทรสาร 053-734083 ต่อ 105

     จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 569513 ครั้ง


     สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์