เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
อำนาจหน้าที่
ประกาศเรื่องการเเสดงเจตจำนงสุจริต
 
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
 
มาตรฐานงานบุคคล
โครงสร้างหน่วยงาน (2)
โครงสร้างหน่วยงาน (1)
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
• ยังไม่มีข้อมูล
 
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนจัดหาพัสดุ 2562
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 3
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 2
ดูทั้งหมด 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2562
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2561
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2559
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2558
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561
งบทดลองหลังปิดบัญชี
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ดูทั้งหมด 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนจัดหาพัสดุ 2562
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ดูทั้งหมด 
 
กฏหมายทั่วไป
ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 31 ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561( ประกาศเมื่อ 06/11/2561 เปิดอ่าน 49 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 30 ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2561( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 18 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2561( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 17 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 28 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 27 ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2561( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 25 กันยายน 2561( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 25 ประจำวันที่ 20 กันยายน 2561( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 24 ประจำวันที่ 11 กันยายน 2561( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 14 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 23 ประจำวันที่ 4 กันยายน 2561( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 17 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2561( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 21 ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2561( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 20 ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2561( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 19 ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2561( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 14 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 18 ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2561( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2561( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 8 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 256( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 9 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2561( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )

เเจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย อุกภัย วาตภัย อัคคีภัย งานป้องกันฯ( ประกาศเมื่อ 24/10/2561 เปิดอ่าน 27 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับโอน ย้าย พนักงานเทศบาลเเละพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น..

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับโอน ย้าย พนักงานเทศบาลเเละพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำเเหน่งที่ว่าง

( ประกาศเมื่อ 24/10/2561 เปิดอ่าน 51 ครั้ง )หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | สุดท้าย

     เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
     โทรศัพท์ 053-734083 โทรสาร 053-734083 ต่อ 105

     จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 558669 ครั้ง


     สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์