เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
 
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
 
มาตรฐานงานบุคคล
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 3
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 2
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 1
 
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2561
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2559
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2558
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561ไตรมาสที่ 2
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ดูทั้งหมด 
 
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันคุณภาพเทศบาลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ดูทั้งหมด 
 
กฏหมายทั่วไป
ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินกรณีเช็คหมดอายุ
( ประกาศเมื่อ 20/08/2561 เปิดอ่าน 2 ครั้ง )

ประกาศผลสอบผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

( ประกาศเมื่อ 27/06/2561 เปิดอ่าน 157 ครั้ง )

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
( ประกาศเมื่อ 20/06/2561 เปิดอ่าน 121 ครั้ง )

ประกาศเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ เพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

( ประกาศเมื่อ 06/06/2561 เปิดอ่าน 239 ครั้ง )

การลดใช้พลังงาน โปรดใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ช่วยกันลดใช้พลังงาน( ประกาศเมื่อ 05/06/2560 เปิดอ่าน 97 ครั้ง )

เชิญชวนพี่น้องประชาชน ปลูกผักอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ( ประกาศเมื่อ 05/06/2560 เปิดอ่าน 96 ครั้ง )

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ร่วมรณรงค์ปลูกป่า ลดมลภาวะอากาศเป็นพิษ( ประกาศเมื่อ 05/06/2560 เปิดอ่าน 85 ครั้ง )

การปลูกต้นไม้ในบ้านสร้างรั้วสุขภาพ บำบัดอากาศพิษ สร้างพื้นที่สีเขียว( ประกาศเมื่อ 05/06/2560 เปิดอ่าน 117 ครั้ง )

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ


รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

( ประกาศเมื่อ 04/06/2561 เปิดอ่าน 45 ครั้ง )

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2561( ประกาศเมื่อ 5/06/2561 เปิดอ่าน 102 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 18 เมษายน( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 56 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 52 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 24 เมษายน( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 48 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 18 เมษายน( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 45 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 4 เมษายน( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 52 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 26 มีนาคม( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 49 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 19 มีนาคม( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 40 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 41 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 12 มีนาคม( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 35 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 8 มีนาคม( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 39 ครั้ง )หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | สุดท้าย

     เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
     โทรศัพท์ 053-734083 โทรสาร 053-734083 ต่อ 105

     จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 543278 ครั้ง


     สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์