เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
อำนาจหน้าที่
ประกาศเรื่องการเเสดงเจตจำนงสุจริต
 
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
 
มาตรฐานงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (1)
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
• ยังไม่มีข้อมูล
 
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนจัดหาพัสดุ 2562
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 3
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 2
ดูทั้งหมด 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2562
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2561
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2559
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2558
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561
งบทดลองหลังปิดบัญชี
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ดูทั้งหมด 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนจัดหาพัสดุ 2562
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ดูทั้งหมด 
 
กฏหมายทั่วไป
ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 13 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 17.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

( ประกาศเมื่อ 07/04/2559 เปิดอ่าน 585 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง บ้านสันทรายใหม่ หมู่ที่ 11


ตามที่ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ได้จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อทำการสำรวจข้อมูลที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่ขั้นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

( ประกาศเมื่อ 29/03/2559 เปิดอ่าน 625 ครั้ง )

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
( ประกาศเมื่อ 16/03/2559 เปิดอ่าน 688 ครั้ง )

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

( ประกาศเมื่อ 29/02/2559 เปิดอ่าน 593 ครั้ง )

ขอเชิญร่วมแข่งขันฟุตบอล7คน ประจำปี 2559


ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบและใบสมัครได้ที่นี่

( ประกาศเมื่อ 02/02/2559 เปิดอ่าน 613 ครั้ง )

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559

( ประกาศเมื่อ 29/01/2559 เปิดอ่าน 614 ครั้ง )

กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2559

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษา

( ประกาศเมื่อ 20/01/2559 เปิดอ่าน 799 ครั้ง )

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559

( ประกาศเมื่อ 08/01/2559 เปิดอ่าน 658 ครั้ง )

ขอเชิญเที่ยวงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559( ประกาศเมื่อ 06/01/2559 เปิดอ่าน 634 ครั้ง )

ใบสมัครการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “ลูกทุ่งเสียงทอง กองแก๋งโฮ๊ะ”
( ประกาศเมื่อ 28/12/2558 เปิดอ่าน 636 ครั้ง )

ใบสมัครการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “ลูกทุ่งเสียงทอง กองแก๋งโฮ๊ะ”
( ประกาศเมื่อ 28/12/2558 เปิดอ่าน 638 ครั้ง )

ขอเชิญประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ลุกทุ่งเสียงทองกองแก๋งโฮ๊ะ( ประกาศเมื่อ 28/12/2558 เปิดอ่าน 1619 ครั้ง )

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ จัดกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" เนื่องในวโรกาส วันพ่อเเห่งชาติ ให้เกียรติเปิดงานโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลเเม่สายมิตรภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ รวมถึงทำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้ปกครอง ทาสีรั้วเเละ

( ประกาศเมื่อ 08/12/2558 เปิดอ่าน 672 ครั้ง )

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

( ประกาศเมื่อ 03/12/2558 เปิดอ่าน 694 ครั้ง )

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ


ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป

( ประกาศเมื่อ 30/11/2558 เปิดอ่าน 664 ครั้ง )

ภาพกิจกรรม การจัดงานลอยกระทงเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปี 2558 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

ภาพกิจกรรม การจัดงานลอยกระทงเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปี 2558 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

( ประกาศเมื่อ 25/11/2558 เปิดอ่าน 705 ครั้ง )

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพจัดพิธีเปิดอาหารหอประชุมหลังใหม่ พร้อมทั้งจัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุขและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีกิจกรรมบรรยายธรรม "ธรรมะอารมณ์ดี พัฒนาชีวีให้มีสุข ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม" โดย พระสมุห์โอฬาร วชิรปญฺโญเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพจัดพิธีเปิดอาหารหอประชุมหลังใหม่ พร้อมทั้งจัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุขและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีกิจกรรมบรรยายธรรม "ธรรมะอารมณ์ดี พัฒนาชีวีให้มีสุข ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม" โดย พระสมุห์โอฬา

( ประกาศเมื่อ 24/11/2558 เปิดอ่าน 768 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสำรวจข้อมูลที่ดิน ทรัพย์สิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
( ประกาศเมื่อ 24/11/2558 เปิดอ่าน 725 ครั้ง )

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


รายละเอียดตามเอกสารดาว์นโหลด

( ประกาศเมื่อ 13/11/2558 เปิดอ่าน 755 ครั้ง )

ขอเชิญรับฟังธรรมะอารมณ์ดี พัฒนาชีวีให้มีสุข ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ขอเชิญรับฟังธรรมะอารมณ์ดี พัฒนาชีวีให้มีสุข ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บรรยายธรรมโดย พระสมุห์โอฬาร วชิรปัญฺโญ วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

( ประกาศเมื่อ 12/11/2558 เปิดอ่าน 659 ครั้ง )หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 | สุดท้าย

     เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
     โทรศัพท์ 053-734083 โทรสาร 053-734083 ต่อ 105

     จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 562411 ครั้ง


     สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์