"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
เอกสารดาวน์โหลด

อัพเดทกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

รางวัลที่ได้รับ
ภาพกิจกรรม
คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
#ประชาสัมพันธ์ ประชาชนทุกท่าน เรื่อง โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด
17 กรกฎาคม 2567 .เปิดอ่าน 9 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
05 กรกฎาคม 2567 .เปิดอ่าน 65 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเเละมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
26 มิถุนายน 2567 .เปิดอ่าน 63 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองชลประทาน 2L-RMC1 ช่วงที่ 1 ซอยแยกปั๊มแก๊ส - สิ้นสุดถนนบายพาสสะพาน 2 หมู่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ
25 มิถุนายน 2567 .เปิดอ่าน 24 ครั้ง
ข่าวประกวดราคา
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านใหม่สันผักฮี้ หมู่ที่ 3 บ้านสันผักฮี้
12 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน 13 ครั้ง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒ บ้านใหม่สันผักฮี้ หมู่ที่ ๓ บ้านสันผักฮี้ ตำบลแม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน 11 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 บ้านใหม่สันผักฮี้ หมู่ 3 บ้านสันผักฮี้
02 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน 17 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.ซอย 5 ฝั่งทิศตะวันออก หมู่ 1
02 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน 17 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 บ้านใหม่สันผักฮี้ หมู่ 3 ตำบลแม่สาย
02 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน 16 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง ตามโครงการขุดลอกหนองแรด หมู่ 4 บ้านเวียงหอม ตำบลแม่สาย
12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน 63 ครั้ง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 5 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้ ตำบลแม่สาย
02 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน 11 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชร.ถ.36-003 สายเลียบคลองชลประทาน 1L-RMC1 หมู่ 3 บ้านสันผักฮี้
29 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน 86 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 5 หมู่ 11 บ้านสันทรายใหม่ ตำบลแม่สาย
07 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน 181 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน 1L-RMC1 หัวบ้าน - ท้ายบ้าน หมู่ 5 บ้านสันมะนะ
16 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 626 ครั้ง
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวทางถนนทางหลวงท้องถิ่น (รหัสสายทาง ชร.ถ.36-002) ถนนเลียบคลองชลประทาน RMC2 หมู่ที่ 11 บ้านสันทรายใหม่ ผ่าน หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย ถึง หมู่ที่ 3 บ้านสันผักฮี้ ตำบลแม่สาย
18 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน 209 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทานหัวบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสันมะนะ ตำบลแม่สาย
31 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน 321 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดินกี่ หมู่ที่ 5 บ้านสันมะนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน 5 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวิชา หมู่ที่ 11 บ้านสันทรายใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน 6 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/3 เชื่อม ซอย 4/5 หมู่ที่ 11 บ้านสันทรายใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน 5 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ซอย 3/2 -ซอย 5 หมู่ที่ 11 บ้านสันทรายใหม่ ตำบลแม่สาย
16 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน 2 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ซอย 3 (ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาย
16 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน 2 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด (ทางทิศเหนือ) ซอยหน้าวัด หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย
16 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน 2 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเผยเเพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
06 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน 59 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเผยเเพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วประจำเดือน เมษายน 2567
08 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน 129 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเผยเเพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วประจำเดือน มีนาคม 2567
01 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน 85 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2567 ถึง มีนาคม 2567)
01 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน 116 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
05 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน 138 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเผยเเพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน มกราคม 2567
01 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน 115 ครั้ง
ข่าวสาร กิจกรรม ตำแหน่งงานว่าง จ.เชียงราย
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จังหวัดเชียงราย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น