เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
อำนาจหน้าที่
ประกาศเรื่องการเเสดงเจตจำนงสุจริต
 
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
 
มาตรฐานงานบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (1)
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2563
แผนการดำเนินงาน 2562
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หนังสือแจ้งความประสงค์เบี้ยยังชีพ-มิตรภาพ
 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนจัดหาพัสดุ 2562
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 3
ดูทั้งหมด 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2562
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2561
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2559
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2558
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ดูทั้งหมด 
 
 • ประกาศจากสภา
 • รายงานการประชุมสภา
 •  
  รายงานผลผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  มาตราฐานการให้บริการ
  มาตราฐานการปฏิบัติงาน
   
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนปฏิบัติการการทุจริต 4 ปี
  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต
   
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนจัดหาพัสดุ 2562
  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
  ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
  ความรู้เกี่ยวกับภาษี
  ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
  ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
  แบบแสดงรายภาษีป้าย
  ดูทั้งหมด 
   
  กฏหมายทั่วไป
  ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
  กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
  กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
   
   
  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๕๑ ประจำวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๕๑ ประจำวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รวบลัดตัดตอน อ่านง่าย เข้าใจง่าย #วารสารฉบับย่อประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ภาพ : พงศกรณ์ เเสนหมากพนักงานดับเพลิง งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเนื้อข่าว/เล่มข่าว : นายพชรพล ประค

  ( ประกาศเมื่อ 2020-03-27 เปิดอ่าน 1 ครั้ง )

  ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อโบสถคริสต์ บ้านปิยะพร

  เช้าวันนี้เจ้าหน้าทีสาธารณสุขเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อโบสถคริสตจักรธาราพรเเม่สายโดยรองนายกเทศมนตรี นายนำศักดิ์ ประโรมวงค์ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีฯ นายศตพล วงค์ริยะให้นำชุดเจ้าหน้าที่ทีมสาธารณสุขเทศบาลลงพื้นที่เพื่อล้างทำความสะอาดเเละฆ่าเชื้อโรคเ

  ( ประกาศเมื่อ 2020-03-26 เปิดอ่าน 2 ครั้ง )

  พ่นยาฆ่าเชื้อตลาดเหมืองเเดงใต้ หมู่ที่ 1

  ชุดเจ้าหน้าที่ทีมฆ่าเชื้อเทศบาลตำบลเเม่สายลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในการพ่นยาฆ่าเชื้อในตลาดสดเพื่อลดความสุ่มเสี่ยงในการเเพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา (covid-19)โดยนายกเทศมนตรีตำบลเเม่สายมิตรภาพนายศตพล วงค์ริยะ มอบหมายให้นายนำศักดิ์ ประโรมวงค์ รองนายกเทศมนตรีฯพร้อมด

  ( ประกาศเมื่อ 2020-03-25 เปิดอ่าน 3 ครั้ง )

  ลงพืนที่พ่นละออง ฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกัน covid-19

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพโดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน พาชุดคณะผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่ ชุดทีมฆ่าเชื้อ ลงพื้นที่พ่นละอองฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรค covid-19

  ( ประกาศเมื่อ 2020-03-23 เปิดอ่าน 9 ครั้ง )

  ลงพืนที่พ่นละออง ฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกัน covid-19 (ค่ายทหาร)

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพโดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน พาชุดคณะผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่ ชุดทีมฆ่าเชื้อ ลงพื้นที่พ่นละอองฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรค covid-19

  ( ประกาศเมื่อ 2020-03-23 เปิดอ่าน 6 ครั้ง )

  ลงพื้นที่พ่นละออง ฆ่าเชื้อป้องกันโรค CV-19 โรงเรียนบ้านสันทราย

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพโดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน พาชุดคณะผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่ ชุดทีมฆ่าเชื้อ ลงพื้นที่พ่นละอองฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรค covid-19

  ( ประกาศเมื่อ 2020-03-23 เปิดอ่าน 9 ครั้ง )

  ลงพื้นที่ทำความสะอาด 3 ตลาด ในเขตเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ โดยนายศตพล วงค์ริยะนายกเทศมนตรีตำบลเเม่สายมิตรภาพมอบหมายให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เเละพนักงานเทศบาล ลงพืนที่ทำความสะอาด3 ตลาด ในเขตเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพได้เเก่ ตลาดสันทราย เเละตลาดบ้านสันทรายใหม่ในภาคเช้า

  ( ประกาศเมื่อ 2020-03-20 เปิดอ่าน 10 ครั้ง )

  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๕๐ ประจำวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๕๐ ประจำวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ รวบลัดตัดตอน อ่านง่าย เข้าใจง่าย #วารสารฉบับย่อประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ภาพ : พงศกรณ์ เเสนหมากพนักงานดับเพลิง งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเนื้อข่าว/เล่มข่าว : นายพชรพล ประค

  ( ประกาศเมื่อ 2020-03-20 เปิดอ่าน 8 ครั้ง )

  ทำความสะอาด ตลาดเหมืองเเดงใต้ หมู่ 1

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ โดยนายศตพล วงค์ริยะนายกเทศมนตรีตำบลเเม่สายมิตรภาพมอบหมายให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เเละพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ทำความสะอาด3 ตลาด ในเขตเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพช่วงบ่าย ตลาดเหมืองเเดงใต้ หมู่ที่ 1

  ( ประกาศเมื่อ 2020-03-20 เปิดอ่าน 11 ครั้ง )

  กิจกรรมวันท้องถิ่น 18 มีนาคม 63

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพโดยนายศตพล วงคืริยะ นายกเทศมนตรีฯมอบให้นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาลเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรม "วันท้องถิ่น"โดยให้เจ้าหน้าที่เทศบาลทั้งข้าราชการเเละพนักงานร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะเเละทำความสะอาด

  ( ประกาศเมื่อ 2020-03-18 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )

  กิจกรรมอบรมเเละทำหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กเล็ก

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กองการศึกษา)เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพจัดกิจกรรมฝึกอบรมเเละทำหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพโดยนายศตพล วงคืริยะ นายกเทศมนตรีฯมอบหมายให้นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรมนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจ

  ( ประกาศเมื่อ 2020-03-18 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )

  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๔๗ ประจำวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๔๗ ประจำวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓   รวบลัดตัดตอน อ่านง่าย เข้าใจง่าย   #วารสารฉบับย่อประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ   ภาพ : พงศกรณ์ เเสนหมาก พนักงานดับเพลิง งานป้องก

  ( ประกาศเมื่อ 2020-03-17 เปิดอ่าน 17 ครั้ง )

  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๔๘ ประจำวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๔๘ ประจำวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓   รวบลัดตัดตอน อ่านง่าย เข้าใจง่าย   #วารสารฉบับย่อประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ   ภาพ : พงศกรณ์ เเสนหมาก พนักงานดับเพลิง งานป้องก

  ( ประกาศเมื่อ 2020-03-17 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )

  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๔๙ ประจำวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๔๙ ประจำวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓   รวบลัดตัดตอน อ่านง่าย เข้าใจง่าย   #วารสารฉบับย่อประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ   ภาพ : พงศกรณ์ เเสนหมาก พนักงานดับเพลิง งานป้องก

  ( ประกาศเมื่อ 2020-03-17 เปิดอ่าน 14 ครั้ง )

  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๔๓ ประจำวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๔๓ ประจำวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ รวบลัดตัดตอน อ่านง่าย เข้าใจง่าย #วารสารฉบับย่อประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ภาพ : พงศกรณ์ เเสนหมากพนักงานดับเพลิง งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเนื้อข่าว/เล่มข่าว : นายพชรพล ประค

  ( ประกาศเมื่อ 2020-03-16 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )

  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๔๔ ประจำวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๔๕ ประจำวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ รวบลัดตัดตอน อ่านง่าย เข้าใจง่าย #วารสารฉบับย่อประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ภาพ : พงศกรณ์ เเสนหมากพนักงานดับเพลิง งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเนื้อข่าว/เล่มข่าว : นายพชรพล ประค

  ( ประกาศเมื่อ 2020-03-16 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )

  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๔๕ ประจำวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๔๕ ประจำวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓   รวบลัดตัดตอน อ่านง่าย เข้าใจง่าย   #วารสารฉบับย่อประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ   ภาพ : พงศกรณ์ เเสนหมาก พนักงานดับเพลิง งานป้องก

  ( ประกาศเมื่อ 2020-03-16 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )

  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๔๖ ประจำวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๔๖ ประจำวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓   รวบลัดตัดตอน อ่านง่าย เข้าใจง่าย   #วารสารฉบับย่อประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ   ภาพ : พงศกรณ์ เเสนหมาก พนักงานดับเพลิง งานป้องก

  ( ประกาศเมื่อ 2020-03-16 เปิดอ่าน 14 ครั้ง )

  ทำความสะอาด (BIG CLEANING DAY)

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด (BIG CLEANING DAY)โดยมีนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯเเละนายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาลเป็นผู้นำในกิจกรรมทำความสะอาดในครั้งนี้เพื่อให้เทศบาลฯสะอาดเเละห่างไกลจากโรคติดเชื้อโคโรนา (covid-19)

  ( ประกาศเมื่อ 2020-03-13 เปิดอ่าน 17 ครั้ง )

  กิจกรรมการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

  กิจกรรมการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองเเละการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา (covid-19) "โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ" ประจำปี พ.ศ.2563โดยมีนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีตำบลเเม่สายมิตรภาพ ให้เกียรติเป็นประธานกล

  ( ประกาศเมื่อ 2020-03-13 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )  หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 | เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์