เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
อำนาจหน้าที่
ประกาศเรื่องการเเสดงเจตจำนงสุจริต
 
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
 
มาตรฐานงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (1)
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หนังสือแจ้งความประสงค์เบี้ยยังชีพ-มิตรภาพ
 
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนจัดหาพัสดุ 2562
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 3
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 2
ดูทั้งหมด 
 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2562
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2561
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2559
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2558
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561
งบทดลองหลังปิดบัญชี
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561
ดูทั้งหมด 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนจัดหาพัสดุ 2562
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ดูทั้งหมด 
 
กฏหมายทั่วไป
ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเเละสนับสนุนความเข้มเเข็งของชุมชน  แก่ผู้นำ คณะกรรมการชุมชน เเละประชาชน 

( ประกาศเมื่อ 2019-05-22 เปิดอ่าน 3 ครั้ง )

พัฒนาพื้นที่ "บ่อน้ำทิพย์" วัดน้อยพระธาตุดอยตุง

เช้าวันนี้ เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ร่วมดำเนินกิจกรรม พัฒนาพื้นที่ "บ่อน้ำทิพย์" วัดน้อยพระธาตุดอยตุง  โดยมี นายวรพันธ์ อินทร์ปัญญา ปลัดเทศบาล เป็นผู้นำทัพ 

( ประกาศเมื่อ 2019-05-22 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

#แจ้งประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   การการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จากทุกท่าน จะช่วยสะท้อน คุณภาพ ประสิทธิภาพ เเละระบบการปฏิบัติงาน รวมถึงความโปร่งใสขององค์กร ตามภาระกิจหน้าที่เพื่อป

( ประกาศเมื่อ 2019-05-13 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ โดยนายนำศักดิ์ ประโรมวงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเเม่สายมิตรภาพ ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีฯ ให้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล

( ประกาศเมื่อ 2019-05-08 เปิดอ่าน 20 ครั้ง )

เเจ้งเบี้ยผู้สูงอายุ เเละเบี้ยความพิการ

นายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีตำบลเเม่สายมิตรภาพ ได้มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชนพร้อมพนักงาน เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ลงพื้นที่จ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ เเละเบี้ยความพิการ 

( ประกาศเมื่อ 2019-05-08 เปิดอ่าน 19 ครั้ง )

โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล

นายกเทศมนตรี นายศตพล วงค์ริยะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเเละพนักงานเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ 

( ประกาศเมื่อ 2019-05-02 เปิดอ่าน 28 ครั้ง )

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง( ประกาศเมื่อ 2019-05-01 เปิดอ่าน 94 ครั้ง )

งานแถลงข่าว ครบรอบ ๑ ปี ถ้ำหลวง

บ่ายวันนี้ นายวรพันธ์ อินทร์ปัญญา ปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้เข้าร่วมกิจกรรม แถลงข่าว ครบรอบ ๑ ปี ถ้ำหลวง

( ประกาศเมื่อ 2019-04-30 เปิดอ่าน 20 ครั้ง )

กิจกรรม "ตลาดนัดงานวิชาการศพด.3 ดี"

กิจกรรม "ตลาดนัดงานวิชาการศพด.3 ดี" (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) ในโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์

( ประกาศเมื่อ 2019-04-29 เปิดอ่าน 21 ครั้ง )

กิจกรรม แกนนำป้องกันโรคไข้เลือดออกและจิตอาสาหมู่บ้าน ขัดไข่ยุงลาย

วันนี้ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เเละจิตอาสา ในเขตเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ลงพื้นที่ทะลายรังคว่ำกะโหลกกะลา (ขัดไข่ยุงลาย) จำกัดเชื้อร้ายโรคไข้เลือดออก

( ประกาศเมื่อ 2019-04-25 เปิดอ่าน 40 ครั้ง )

มอบหลังคากระเบื้องเเละสังกะสี เเก่ผู้ประสบภัย

มอบหลังคากระเบื้องเเละสังกะสี เเก่ผู้ที่ประสบภัย จากภัยธรรมชาติ (วาตภัย)พายุฤดูร้อน) เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ที่ผ่านมา

( ประกาศเมื่อ 2019-04-25 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )

กิจกรรม "วันเทศบาล" เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ

กิจกรรม "วันเทศบาล" เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ รดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรี นายศตพล วงค์ริยะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมทั้งกิจกรรมทำบุญขึ้นอาคารใหม่ งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ทต.แม่สายมิตรภาพ

( ประกาศเมื่อ 2019-04-24 เปิดอ่าน 31 ครั้ง )

รดน้ำ ดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ ๖๒

นายกเทศมนตรี นายศตพล วงค์ริยะ ได้มอบหมายให้ นายนำศักดิ์ ประโรมวงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเเม่สายมิตรภาพ พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ข้าราชการเเละพนักงานเทศบาลร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร พระครูพุทธิวงศ์วิวัฒน์ (บุญมา มานิโต) เจ้าคณะอำเภอแม่สาย นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอเเม่สาย เ

( ประกาศเมื่อ 2019-04-19 เปิดอ่าน 34 ครั้ง )

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

โดย นายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯ (ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน) เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ได้เดินทางมาเเละให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

( ประกาศเมื่อ 2019-04-18 เปิดอ่าน 34 ครั้ง )

กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ๒๕๖๒

กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ โดยนายกเทศมนตรี นายศตพล วงค์ริยะ เป็นประธานเปิดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

( ประกาศเมื่อ 2019-04-18 เปิดอ่าน 40 ครั้ง )

สืบชะต๋าเอาปอน สรงน้ำพระวันปี๋๋ใหม่

ประเพณีสงกรานต์ "สืบชะต๋าเอาปอน สรงน้ำพระวันปี๋ใหม่ "กองการศึกษา เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ โดยนายกเทศมนตรี นายศตพล วงค์ริยะ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๓ ผู้อำนวยการโรงเรียน

( ประกาศเมื่อ 2019-04-18 เปิดอ่าน 34 ครั้ง )

พ่นละอองน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ

เนื่องจากปัญหาในปัจจุบันที่ อำเภอเเม่สาย เเละหลายๆจังหวัดได้พบเจอนั่นก็คือ ค่าฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ทำให้ประชาชนในหลายจังหวัดเเละหลายพื้นที่ ได้รับผลกระทบกันเป็นจำนวนมาก

( ประกาศเมื่อ 2019-04-10 เปิดอ่าน 57 ครั้ง )

ประชุมหารือเเละแนวทางการจัดกิจกรรม (โรงเรียนผู้สูงอายุ)

วันนี้ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ได้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2562

( ประกาศเมื่อ 2019-04-10 เปิดอ่าน 50 ครั้ง )

จ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพเเละเบี้ยความพิการ 8 หมู่บ้าน

นายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีตำบลเเม่สายมิตรภาพ ลงพื้นที่ จ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพเเละเบี้ยความพิการ ทั้ง 8 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

( ประกาศเมื่อ 2019-04-09 เปิดอ่าน 78 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกัน รู้เท่าทันและวิธีป้องกันโรคเอดส์

 

( ประกาศเมื่อ 2018-06-11 เปิดอ่าน 118 ครั้ง )หน้าที่ :: [1] 2 | เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์