เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
อำนาจหน้าที่
ประกาศเรื่องการเเสดงเจตจำนงสุจริต
 
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
 
มาตรฐานงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (1)
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
• ยังไม่มีข้อมูล
 
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนจัดหาพัสดุ 2562
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 3
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 2
ดูทั้งหมด 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2562
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2561
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2559
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2558
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561
งบทดลองหลังปิดบัญชี
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ดูทั้งหมด 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนจัดหาพัสดุ 2562
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ดูทั้งหมด 
 
กฏหมายทั่วไป
ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)
( ประกาศเมื่อ 25/09/2558 เปิดอ่าน 218 ครั้ง )
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การชำระภาษีและประชาสัมพันธ์
( ประกาศเมื่อ 10/09/2558 เปิดอ่าน 197 ครั้ง )
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) ครั้งที่2
( ประกาศเมื่อ 31/08/2558 เปิดอ่าน 252 ครั้ง )
ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา(เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง)
( ประกาศเมื่อ 06/08/2558 เปิดอ่าน 180 ครั้ง )
สอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง)
( ประกาศเมื่อ 05/08/2558 เปิดอ่าน 321 ครั้ง )
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียงหอม
( ประกาศเมื่อ 22/06/2558 เปิดอ่าน 130 ครั้ง )
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันผักฮี้
( ประกาศเมื่อ 22/06/2558 เปิดอ่าน 186 ครั้ง )
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันผักฮี้เวียงหอม
( ประกาศเมื่อ 02/06/2558 เปิดอ่าน 119 ครั้ง )
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันผักฮี้
( ประกาศเมื่อ 02/06/2558 เปิดอ่าน 108 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 21/08/2557 เปิดอ่าน 450 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
( ประกาศเมื่อ 29/07/2557 เปิดอ่าน 273 ครั้ง )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่องผลการสอบราคาโครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนเลียบคลอง RMC2
( ประกาศเมื่อ 23/07/2557 เปิดอ่าน 280 ครั้ง )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง ผลการสอบโครงการปรับปรุงผิวจราจรเข้าพื้นที่การเกษตรจำนวน 2 สาย (ซอยทุ่งนาลุงสม กามนต์ และซอยทุ่งนาลุงณรงค์ พรหมเตียม) หมู่ที่ 5 บ้านสันมะนะ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
( ประกาศเมื่อ 23/07/2557 เปิดอ่าน 191 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 02/07/2557 เปิดอ่าน 256 ครั้ง )


หน้าที่ :: 1 [2]

     เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
     โทรศัพท์ 053-734083 โทรสาร 053-734083 ต่อ 105

     จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 562411 ครั้ง


     สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์