เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
อำนาจหน้าที่
ประกาศเรื่องการเเสดงเจตจำนงสุจริต
 
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
 
มาตรฐานงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (1)
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
• ยังไม่มีข้อมูล
 
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนจัดหาพัสดุ 2562
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 3
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 2
ดูทั้งหมด 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2562
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2561
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2559
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2558
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561
งบทดลองหลังปิดบัญชี
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ดูทั้งหมด 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนจัดหาพัสดุ 2562
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ดูทั้งหมด 
 
กฏหมายทั่วไป
ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
การลดใช้พลังงาน โปรดใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ช่วยกันลดใช้พลังงาน( ประกาศเมื่อ 05/06/2560 เปิดอ่าน 228 ครั้ง )

เชิญชวนพี่น้องประชาชน ปลูกผักอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ( ประกาศเมื่อ 05/06/2560 เปิดอ่าน 284 ครั้ง )

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ร่วมรณรงค์ปลูกป่า ลดมลภาวะอากาศเป็นพิษ( ประกาศเมื่อ 05/06/2560 เปิดอ่าน 204 ครั้ง )

การปลูกต้นไม้ในบ้านสร้างรั้วสุขภาพ บำบัดอากาศพิษ สร้างพื้นที่สีเขียว( ประกาศเมื่อ 05/06/2560 เปิดอ่าน 241 ครั้ง )

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ


รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

( ประกาศเมื่อ 04/06/2561 เปิดอ่าน 117 ครั้ง )

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2561( ประกาศเมื่อ 5/06/2561 เปิดอ่าน 360 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 18 เมษายน( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 131 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 150 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 24 เมษายน( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 133 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 18 เมษายน( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 124 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 4 เมษายน( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 130 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 26 มีนาคม( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 134 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 19 มีนาคม( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 107 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 122 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 12 มีนาคม( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 135 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 8 มีนาคม( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 146 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2561( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 122 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 140 ครั้ง )

ขอเชิญร่วมประชุม ผังเมืองรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย


( ประกาศเมื่อ 29/03/2561 เปิดอ่าน 190 ครั้ง )

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรถาพ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป( ประกาศเมื่อ 14/12/2560 เปิดอ่าน 344 ครั้ง )หน้าที่ :: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | สุดท้าย

     เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
     โทรศัพท์ 053-734083 โทรสาร 053-734083 ต่อ 105

     จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 562408 ครั้ง


     สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์