เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
อำนาจหน้าที่
ประกาศเรื่องการเเสดงเจตจำนงสุจริต
 
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
 
มาตรฐานงานบุคคล
โครงสร้างหน่วยงาน (2)
โครงสร้างหน่วยงาน (1)
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
• ยังไม่มีข้อมูล
 
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนจัดหาพัสดุ 2562
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 3
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 2
ดูทั้งหมด 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2562
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2561
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2559
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2558
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561
งบทดลองหลังปิดบัญชี
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ดูทั้งหมด 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนจัดหาพัสดุ 2562
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ดูทั้งหมด 
 
กฏหมายทั่วไป
ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 18 เมษายน( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 90 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 4 เมษายน( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 96 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 26 มีนาคม( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 99 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 19 มีนาคม( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 78 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 88 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 12 มีนาคม( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 100 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 8 มีนาคม( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 112 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2561( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 89 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 105 ครั้ง )

ขอเชิญร่วมประชุม ผังเมืองรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย


( ประกาศเมื่อ 29/03/2561 เปิดอ่าน 160 ครั้ง )

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรถาพ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป( ประกาศเมื่อ 14/12/2560 เปิดอ่าน 294 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561( ประกาศเมื่อ 26/02/2561 เปิดอ่าน 266 ครั้ง )

บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านเว็บไซต์ www.doe.go.th

( ประกาศเมื่อ 30/11/2560 เปิดอ่าน 385 ครั้ง )

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

( ประกาศเมื่อ 29/11/2560 เปิดอ่าน 351 ครั้ง )

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

( ประกาศเมื่อ 23/11/2560 เปิดอ่าน 404 ครั้ง )

ประกาศเทศบาลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


ประกาศเทศบาลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

( ประกาศเมื่อ 06/11/2560 เปิดอ่าน 902 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2561
( ประกาศเมื่อ 03/11/2560 เปิดอ่าน 267 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ขอเชิญชวน ให้ผู้ที่มีอายุ ๕๙ ปี และจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ หรือผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์

( ประกาศเมื่อ 01/11/2560 เปิดอ่าน 342 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติเทศบาลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร( ประกาศเมื่อ 12/07/2560 เปิดอ่าน 390 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะด้วยวิธี 3Rs( ประกาศเมื่อ 10/05/2561 เปิดอ่าน 1939 ครั้ง )หน้าที่ :: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | สุดท้าย

     เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
     โทรศัพท์ 053-734083 โทรสาร 053-734083 ต่อ 105

     จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 558669 ครั้ง


     สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์