เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
อำนาจหน้าที่
ประกาศเรื่องการเเสดงเจตจำนงสุจริต
 
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
 
มาตรฐานงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (1)
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
• ยังไม่มีข้อมูล
 
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนจัดหาพัสดุ 2562
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 3
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 2
ดูทั้งหมด 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2562
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2561
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2559
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2558
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561
งบทดลองหลังปิดบัญชี
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ดูทั้งหมด 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนจัดหาพัสดุ 2562
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ดูทั้งหมด 
 
กฏหมายทั่วไป
ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 20 ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2561( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 41 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 19 ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2561( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 46 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 18 ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2561( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 43 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2561( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 46 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 37 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 256( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 37 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2561( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 50 ครั้ง )

เเจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย อุกภัย วาตภัย อัคคีภัย งานป้องกันฯ( ประกาศเมื่อ 24/10/2561 เปิดอ่าน 60 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับโอน ย้าย พนักงานเทศบาลเเละพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น..

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับโอน ย้าย พนักงานเทศบาลเเละพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำเเหน่งที่ว่าง

( ประกาศเมื่อ 24/10/2561 เปิดอ่าน 100 ครั้ง )

ประกาศเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ รับโอนพนักงาน...ฉบับที่ 1

เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลเเละพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำเเหน่งที่ว่าง

( ประกาศเมื่อ 24/10/2561 เปิดอ่าน 83 ครั้ง )

ประกาศเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ให้ผู้รับการประเมิน...

เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนเเละที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปรับเเบบพิมพ์ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน

( ประกาศเมื่อ 24/10/2561 เปิดอ่าน 65 ครั้ง )

ประกาศเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ให้เจ้าของป้าย..

เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปรับเเบบพิมพ์ ไปยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

( ประกาศเมื่อ 24/10/2561 เปิดอ่าน 53 ครั้ง )

ประกาศเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ให้เจ้าของที่ดิน..

เรื่อง ให้เจ้าของที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพอันต้องเสียบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

( ประกาศเมื่อ 24/10/2561 เปิดอ่าน 63 ครั้ง )

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง


ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

( ประกาศเมื่อ 18/10/2561 เปิดอ่าน 64 ครั้ง )

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
( ประกาศเมื่อ 26/09/2561 เปิดอ่าน 85 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ( ประกาศเมื่อ 24/05/2561 เปิดอ่าน 140 ครั้ง )

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินกรณีเช็คหมดอายุ
( ประกาศเมื่อ 20/08/2561 เปิดอ่าน 88 ครั้ง )

ประกาศผลสอบผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

( ประกาศเมื่อ 27/06/2561 เปิดอ่าน 236 ครั้ง )

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
( ประกาศเมื่อ 20/06/2561 เปิดอ่าน 202 ครั้ง )

ประกาศเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ เพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

( ประกาศเมื่อ 06/06/2561 เปิดอ่าน 311 ครั้ง )หน้าที่ :: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | สุดท้าย

     เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
     โทรศัพท์ 053-734083 โทรสาร 053-734083 ต่อ 105

     จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 562411 ครั้ง


     สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์