เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
อำนาจหน้าที่
ประกาศเรื่องการเเสดงเจตจำนงสุจริต
 
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
 
มาตรฐานงานบุคคล
โครงสร้างหน่วยงาน (2)
โครงสร้างหน่วยงาน (1)
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
• ยังไม่มีข้อมูล
 
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนจัดหาพัสดุ 2562
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 3
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 2
ดูทั้งหมด 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2562
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2561
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2559
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2558
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561
งบทดลองหลังปิดบัญชี
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ดูทั้งหมด 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนจัดหาพัสดุ 2562
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ดูทั้งหมด 
 
กฏหมายทั่วไป
ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ รับโอนพนักงาน...ฉบับที่ 1

เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลเเละพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำเเหน่งที่ว่าง

( ประกาศเมื่อ 24/10/2561 เปิดอ่าน 39 ครั้ง )

ประกาศเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ให้ผู้รับการประเมิน...

เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนเเละที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปรับเเบบพิมพ์ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน

( ประกาศเมื่อ 24/10/2561 เปิดอ่าน 31 ครั้ง )

ประกาศเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ให้เจ้าของป้าย..

เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปรับเเบบพิมพ์ ไปยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

( ประกาศเมื่อ 24/10/2561 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )

ประกาศเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ให้เจ้าของที่ดิน..

เรื่อง ให้เจ้าของที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพอันต้องเสียบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

( ประกาศเมื่อ 24/10/2561 เปิดอ่าน 27 ครั้ง )

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง


ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

( ประกาศเมื่อ 18/10/2561 เปิดอ่าน 33 ครั้ง )

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
( ประกาศเมื่อ 26/09/2561 เปิดอ่าน 61 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ( ประกาศเมื่อ 24/05/2561 เปิดอ่าน 117 ครั้ง )

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินกรณีเช็คหมดอายุ
( ประกาศเมื่อ 20/08/2561 เปิดอ่าน 59 ครั้ง )

ประกาศผลสอบผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

( ประกาศเมื่อ 27/06/2561 เปิดอ่าน 214 ครั้ง )

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
( ประกาศเมื่อ 20/06/2561 เปิดอ่าน 175 ครั้ง )

ประกาศเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ เพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

( ประกาศเมื่อ 06/06/2561 เปิดอ่าน 286 ครั้ง )

การลดใช้พลังงาน โปรดใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ช่วยกันลดใช้พลังงาน( ประกาศเมื่อ 05/06/2560 เปิดอ่าน 179 ครั้ง )

เชิญชวนพี่น้องประชาชน ปลูกผักอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ( ประกาศเมื่อ 05/06/2560 เปิดอ่าน 225 ครั้ง )

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ร่วมรณรงค์ปลูกป่า ลดมลภาวะอากาศเป็นพิษ( ประกาศเมื่อ 05/06/2560 เปิดอ่าน 170 ครั้ง )

การปลูกต้นไม้ในบ้านสร้างรั้วสุขภาพ บำบัดอากาศพิษ สร้างพื้นที่สีเขียว( ประกาศเมื่อ 05/06/2560 เปิดอ่าน 203 ครั้ง )

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ


รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

( ประกาศเมื่อ 04/06/2561 เปิดอ่าน 88 ครั้ง )

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2561( ประกาศเมื่อ 5/06/2561 เปิดอ่าน 292 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 18 เมษายน( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 105 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 121 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 24 เมษายน( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 103 ครั้ง )หน้าที่ :: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | สุดท้าย

     เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
     โทรศัพท์ 053-734083 โทรสาร 053-734083 ต่อ 105

     จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 558672 ครั้ง


     สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์