เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
 
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
 
มาตรฐานงานบุคคล
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
• ยังไม่มีข้อมูล
 
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนจัดหาพัสดุ 2562
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 3
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 2
ดูทั้งหมด 
 
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2562
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2561
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2559
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2558
 
งบทดลองหลังปิดบัญชี
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561ไตรมาสที่ 2
ดูทั้งหมด 
 
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนจัดหาพัสดุ 2562
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ดูทั้งหมด 
 
กฏหมายทั่วไป
ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 59 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 12 มีนาคม( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 57 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 8 มีนาคม( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 66 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2561( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 59 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561( ประกาศเมื่อ 23/05/2561 เปิดอ่าน 77 ครั้ง )

ขอเชิญร่วมประชุม ผังเมืองรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย


( ประกาศเมื่อ 29/03/2561 เปิดอ่าน 132 ครั้ง )

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรถาพ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป( ประกาศเมื่อ 14/12/2560 เปิดอ่าน 230 ครั้ง )

มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561( ประกาศเมื่อ 26/02/2561 เปิดอ่าน 212 ครั้ง )

บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านเว็บไซต์ www.doe.go.th

( ประกาศเมื่อ 30/11/2560 เปิดอ่าน 336 ครั้ง )

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

( ประกาศเมื่อ 29/11/2560 เปิดอ่าน 321 ครั้ง )

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

( ประกาศเมื่อ 23/11/2560 เปิดอ่าน 374 ครั้ง )

ประกาศเทศบาลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


ประกาศเทศบาลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

( ประกาศเมื่อ 06/11/2560 เปิดอ่าน 865 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2561
( ประกาศเมื่อ 03/11/2560 เปิดอ่าน 232 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ขอเชิญชวน ให้ผู้ที่มีอายุ ๕๙ ปี และจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ หรือผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์

( ประกาศเมื่อ 01/11/2560 เปิดอ่าน 305 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติเทศบาลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร( ประกาศเมื่อ 12/07/2560 เปิดอ่าน 333 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะด้วยวิธี 3Rs( ประกาศเมื่อ 10/05/2561 เปิดอ่าน 1763 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกัน รู้เท่าทันและวิธีป้องกันโรคไขเลือดออก( ประกาศเมื่อ 11/07/2560 เปิดอ่าน 276 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกัน รู้เท่าทันและวิธีป้องกันโรคเอดส์( ประกาศเมื่อ 11/06/2560 เปิดอ่าน 327 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกัน รู้เท่าทันและวิธีป้องกันโรคลิชมาเนีย( ประกาศเมื่อ 11/08/2560 เปิดอ่าน 306 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกัน รู้เท่าทันและวิธีป้องกันโรคมือเท้าปาก( ประกาศเมื่อ 11/05/2560 เปิดอ่าน 265 ครั้ง )หน้าที่ :: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | สุดท้าย

     เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
     โทรศัพท์ 053-734083 โทรสาร 053-734083 ต่อ 105

     จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 551179 ครั้ง


     สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์