เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
อำนาจหน้าที่
ประกาศเรื่องการเเสดงเจตจำนงสุจริต
 
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
 
มาตรฐานงานบุคคล
โครงสร้างหน่วยงาน (2)
โครงสร้างหน่วยงาน (1)
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
• ยังไม่มีข้อมูล
 
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนจัดหาพัสดุ 2562
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 3
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 2
ดูทั้งหมด 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2562
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2561
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2559
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2558
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561
งบทดลองหลังปิดบัญชี
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ดูทั้งหมด 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนจัดหาพัสดุ 2562
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ดูทั้งหมด 
 
กฏหมายทั่วไป
ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ นำพนักงานและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพร่วมเดินแสวงบุญตามกิจกรรม "เตียวขึ้นดอยตุง ตวยฮอยครูบา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง " เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558

ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ นำพนักงานและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพร่วมเดินแสวงบุญตามกิจกรรม "เตียวขึ้นดอยตุง ตวยฮอยครูบา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง " เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558

( ประกาศเมื่อ 05/03/2558 เปิดอ่าน 491 ครั้ง )

เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 โดยจัดการแข่งขันตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2558 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ต้องขอขอบพระคุณทุกความร่วมมือจากผู้ใหญ่ใจดีทุกๆฝ่าย รวมถึงน้ำใจนักกีฬาอันเหลือล้นจากนักกีฬาทุกๆทีม แล้วพบกันใหม่ปีหน้านะครับ

เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 โดยจัดการแข่งขันตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2558 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ต้องขอขอบพระคุณทุกความร่วมมือจากผู้ใหญ่ใจดีทุกๆฝ่าย รวมถึงน้ำใจนักกีฬาอันเหลือล้นจากนักกีฬาทุก

( ประกาศเมื่อ 02/03/2558 เปิดอ่าน 464 ครั้ง )

นายสมชัย รุ่งสาคร นายอำเภอแม่สาย พร้อมทั้งนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สายและคณะ ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ร่วมมอบผ้าห่มแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

นายสมชัย รุ่งสาคร นายอำเภอแม่สาย พร้อมทั้งนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สายและคณะ ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ร่วมมอบผ้าห่มแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

( ประกาศเมื่อ 26/02/2558 เปิดอ่าน 623 ครั้ง )

นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ร่วมพิธีบวงสรวงและมหาเทวาภิเษกองค์พระเจ้าพรหมมหาราช ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ร่วมพิธีบวงสรวงและมหาเทวาภิเษกองค์พระเจ้าพรหมมหาราช ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

( ประกาศเมื่อ 24/02/2558 เปิดอ่าน 486 ครั้ง )

ถนนวัฒนธรรม กองแก๋งโฮ๊ะ ศุกร์ที่สามของเดือนกุมภาพันธ์ ยังได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวชมการแสดง และการละเล่นอันตื่นตาตื่นใจจากนักแสดงหลายคณะ พร้อมทั้งเลือกเที่ยวชมและเลือกซื้อหาสินค้ามีคุณภาพ ราคากันเองจากหลากหลายร้านค้า แล้วพบกันใหม่ ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคมนี้อีก นะครับ

ถนนวัฒนธรรม กองแก๋งโฮ๊ะ ศุกร์ที่สามของเดือนกุมภาพันธ์ ยังได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวชมการแสดง และการละเล่นอันตื่นตาตื่นใจจากนักแสดงหลายคณะ พร้อมทั้งเลือกเที่ยวชมและเลือกซื้อหาสินค้ามีคุณภาพ ราคากันเองจากหลากหลายร้านค้า แล้วพบกันใหม่ ในวันศุกร์

( ประกาศเมื่อ 23/02/2558 เปิดอ่าน 596 ครั้ง )

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 กุมภาพันธ์ 2558 และจัดการแข่งขันตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2558 ผู้ที่สนใจสมัครร่วมการแข่งขันได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053644529 ต่อ 104

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 กุมภาพันธ์ 2558 และจัดการแข่งขันตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2558 ผู้ที่สนใจสมัครร่วมการแข่งขันได้ท

( ประกาศเมื่อ 22/02/2558 เปิดอ่าน 853 ครั้ง )

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ รวมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ร่วมกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันผักฮี้ หมู่ 3 ตำบลแม่สาย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ รวมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ร่วมกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันผักฮี้ หมู่ 3 ตำบลแม่สาย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

( ประกาศเมื่อ 17/02/2558 เปิดอ่าน 557 ครั้ง )

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ รวมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระวิหารวัดปิยะพร บ้านเหมืองแดงปิยะพร หมู่ 13 ตำบลแม่สาย เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ รวมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระวิหารวัดปิยะพร บ้านเหมืองแดงปิยะพร หมู่ 13 ตำบลแม่สาย เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

( ประกาศเมื่อ 16/02/2558 เปิดอ่าน 529 ครั้ง )

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพร่วมจัดประชุมกับกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ ของกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558( ประกาศเมื่อ 02/02/2558 เปิดอ่าน 552 ครั้ง )

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558( ประกาศเมื่อ 02/02/2558 เปิดอ่าน 530 ครั้ง )

นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ และยกเสาเอกอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558( ประกาศเมื่อ 30/01/2558 เปิดอ่าน 578 ครั้ง )

คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ย่านซื่อ จ.สตูล เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558( ประกาศเมื่อ 24/01/2558 เปิดอ่าน 572 ครั้ง )

เด็กและเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนสุขภาวะจังหวัดเชียงราย 24-25 มกราคม 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย( ประกาศเมื่อ 24/01/2558 เปิดอ่าน 597 ครั้ง )

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ รวมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ร่วมรับรางวัลการผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง โดยบูรณาการร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและประชาชนบ้านสันผักฮี้ หมู่ 3 รวมถึงคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านสันทราย และวัดสันฐาน ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จ้งหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558


( ประกาศเมื่อ 23/01/2558 เปิดอ่าน 590 ครั้ง )

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ร่วมจัดประชาคมระดับตำบล เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ณ หมู่ 4 บ้านเวียงหอม และหมู่ 5 บ้านสันมะนะ เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2558( ประกาศเมื่อ 22/01/2558 เปิดอ่าน 634 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นำโดยนายชัยยนต์ ศรีสมุทร สมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ( ประกาศเมื่อ 22/01/2558 เปิดอ่าน 575 ครั้ง )

นายสมชัย รุ่งสาคร นายอำเภอแม่สาย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานถนนวัฒนธรรม"กองแก๋งโฮ๊ะ" ถนนเลียบคลองชลประทาน หน้าทางเข้าหมู่บ้านธนธานี ถึงหน้าศูนย์รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ป่ายางชุม หมู่ที่ 6( ประกาศเมื่อ 22/01/2558 เปิดอ่าน 744 ครั้ง )

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและบรรเทาภัยหนาวแก่ราษฎรผู้ยากไร้ วันที่ 12 มกราคม 2558 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ นำโดยนายศตพล วงค์ริยะ นากเทศมนตรี คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13 ร่วมกัน มอบผ้าห่มกันหนาว แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ


( ประกาศเมื่อ 22/01/2558 เปิดอ่าน 602 ครั้ง )

กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2558
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน

( ประกาศเมื่อ 20/01/2558 เปิดอ่าน 598 ครั้ง )

คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เข้าร่วมกิจกรรมรับมอบต้นไม้ ตามโครงการ" ชาวเชียงรายร่วมใจปลูกต้นไม้ในวัด บ้าน โรงเรียน หนึ่งล้านต้น ถวายพ่อของแผ่นดิน" เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เข้าร่วมกิจกรรมรับมอบต้นไม้ จากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกเชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย และ อบจ.เชียงราย ตามโครงการ" ชาวเชียงรายร่วมใจปลูกต้นไม้ในวัด บ้าน โรงเรียน หนึ่งล้านต้น ถวายพ่อของแผ่นดิน" เมื่อวันที

( ประกาศเมื่อ 11/12/2557 เปิดอ่าน 582 ครั้ง )หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 | สุดท้าย

     เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
     โทรศัพท์ 053-734083 โทรสาร 053-734083 ต่อ 105

     จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 558669 ครั้ง


     สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์