เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
 
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
 
มาตรฐานงานบุคคล
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
• ยังไม่มีข้อมูล
 
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนจัดหาพัสดุ 2562
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 3
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 2
ดูทั้งหมด 
 
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2562
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2561
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2559
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2558
 
งบทดลองหลังปิดบัญชี
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561ไตรมาสที่ 2
ดูทั้งหมด 
 
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนจัดหาพัสดุ 2562
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ดูทั้งหมด 
 
กฏหมายทั่วไป
ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
( ประกาศเมื่อ 20/11/2557 เปิดอ่าน 586 ครั้ง )

คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพร่วมกิจกรรมเดินขบวนงานฤดูหนาวอำเภอแม่สาย 2557( ประกาศเมื่อ 14/11/2557 เปิดอ่าน 704 ครั้ง )

คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวา 2557( ประกาศเมื่อ 14/11/2557 เปิดอ่าน 507 ครั้ง )

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (เพิ่มเติม)
( ประกาศเมื่อ 10/11/2557 เปิดอ่าน 542 ครั้ง )

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
( ประกาศเมื่อ 07/11/2557 เปิดอ่าน 564 ครั้ง )

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญา Contract Farming Thailand-Myanmar-Lao PDR ภายใต้อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ โดยนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพและคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับและร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญา Contract Farming Thailand-Myanmar-Lao PDR ภายใต้อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เมื่อว

( ประกาศเมื่อ 06/11/2557 เปิดอ่าน 577 ครั้ง )

เลื่อนวันประเมินสรรมถนะและเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร


รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

( ประกาศเมื่อ 04/11/2557 เปิดอ่าน 541 ครั้ง )

ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557

ชมขบวนแห่ต้นโคมลอยกระทง ชมการแสดงของนักเรียนและเยาวชนในเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ รำวงย้อนยุค บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

( ประกาศเมื่อ 04/11/2557 เปิดอ่าน 496 ครั้ง )

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 57 ถึง 5 พ.ย. 57 รายละเอียดตามไฟล์แนบท้าย

( ประกาศเมื่อ 27/10/2557 เปิดอ่าน 487 ครั้ง )

ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557

เที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ชมขบวนแห่ต้นโคมลอยกระทง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

( ประกาศเมื่อ 25/10/2557 เปิดอ่าน 791 ครั้ง )

การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุน และเร่งรัดการบริหาร งบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศง ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

( ประกาศเมื่อ 09/10/2557 เปิดอ่าน 450 ครั้ง )

สถานะการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ 6/9/57

คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอดแนวชายแดนที่น้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันนี้ และยังคงเตรียมกำลังพล และอาหาร น้ำดื่ม และความช่วยเหลือต่างๆ ไว้รองรับสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมงนี้ ประสานงานเทศบาล 053

( ประกาศเมื่อ 06/09/2557 เปิดอ่าน 489 ครั้ง )

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม


รายละเอียดตามกำหนดการ

( ประกาศเมื่อ 25/08/2557 เปิดอ่าน 478 ครั้ง )

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยปัญหาสุราและ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ขอเชิญประกวดเรื่องสั้น ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

ในแนวคิด : เด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอลล์ (No Drink - No Drunk - No Dead)

( ประกาศเมื่อ 19/07/2557 เปิดอ่าน 603 ครั้ง )หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11]

     เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
     โทรศัพท์ 053-734083 โทรสาร 053-734083 ต่อ 105

     จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 551176 ครั้ง


     สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์