เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
อำนาจหน้าที่
ประกาศเรื่องการเเสดงเจตจำนงสุจริต
 
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
 
มาตรฐานงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (1)
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หนังสือแจ้งความประสงค์เบี้ยยังชีพ-มิตรภาพ
 
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนจัดหาพัสดุ 2562
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 3
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 2
ดูทั้งหมด 
 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2562
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2561
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2559
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2558
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561
งบทดลองหลังปิดบัญชี
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561
ดูทั้งหมด 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนจัดหาพัสดุ 2562
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ดูทั้งหมด 
 
กฏหมายทั่วไป
ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
... เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ยินดีต้องรับทุกท่านที่มาเยือน ...
 
 
  
 
 
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
( ประกาศเมื่อ 22 พฤษภาคม 2019 เปิดอ่าน 3 ครั้ง )
พัฒนาพื้นที่ "บ่อน้ำทิพย์" วัดน้อยพระธาตุดอยตุง
( ประกาศเมื่อ 22 พฤษภาคม 2019 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
( ประกาศเมื่อ 13 พฤษภาคม 2019 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
( ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2019 เปิดอ่าน 19 ครั้ง )
เเจ้งเบี้ยผู้สูงอายุ เเละเบี้ยความพิการ
( ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2019 เปิดอ่าน 19 ครั้ง )
โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
( ประกาศเมื่อ 02 พฤษภาคม 2019 เปิดอ่าน 27 ครั้ง )
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
( ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2019 เปิดอ่าน 94 ครั้ง )
งานแถลงข่าว ครบรอบ ๑ ปี ถ้ำหลวง
( ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2019 เปิดอ่าน 19 ครั้ง )
กิจกรรม "ตลาดนัดงานวิชาการศพด.3 ดี"
( ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2019 เปิดอ่าน 21 ครั้ง )
กิจกรรม แกนนำป้องกันโรคไข้เลือดออกและจิตอาสาหมู่บ้าน ขัดไข่ยุงลาย
( ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2019 เปิดอ่าน 40 ครั้ง )
มอบหลังคากระเบื้องเเละสังกะสี เเก่ผู้ประสบภัย
( ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2019 เปิดอ่าน 23 ครั้ง )
กิจกรรม "วันเทศบาล" เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ
( ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2019 เปิดอ่าน 31 ครั้ง )
รดน้ำ ดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ ๖๒
( ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2019 เปิดอ่าน 34 ครั้ง )
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
( ประกาศเมื่อ 18 เมษายน 2019 เปิดอ่าน 33 ครั้ง )
กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ๒๕๖๒
( ประกาศเมื่อ 18 เมษายน 2019 เปิดอ่าน 39 ครั้ง )
 
(ระบบเก่า)
มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 45 ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
( ประกาศเมื่อ 01/04/2562 เปิดอ่าน 36 ครั้ง )
มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 44 ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
( ประกาศเมื่อ 01/04/2562 เปิดอ่าน 31 ครั้ง )
มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 43 ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
( ประกาศเมื่อ 01/04/2562 เปิดอ่าน 21 ครั้ง )
มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 42 ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
( ประกาศเมื่อ 01/04/2562 เปิดอ่าน 27 ครั้ง )
มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 41 ประจำวันที่ 28 มกราคม 2562
( ประกาศเมื่อ 01/04/2562 เปิดอ่าน 27 ครั้ง )
มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 40 ประจำวันที่ 21 มกราคม 2562
( ประกาศเมื่อ 23/01/2562 เปิดอ่าน 86 ครั้ง )
มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 39 ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
( ประกาศเมื่อ 16/01/2562 เปิดอ่าน 79 ครั้ง )
มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 38 ประจำวันที่ 14 มกราคม 2562
( ประกาศเมื่อ 16/01/2562 เปิดอ่าน 75 ครั้ง )
มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 37 ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2561
( ประกาศเมื่อ 16/01/2562 เปิดอ่าน 70 ครั้ง )
มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 36 ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2561
( ประกาศเมื่อ 16/01/2562 เปิดอ่าน 69 ครั้ง )
มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 35 ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2561
( ประกาศเมื่อ 16/01/2562 เปิดอ่าน 65 ครั้ง )
มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 34 ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
( ประกาศเมื่อ 16/01/2562 เปิดอ่าน 67 ครั้ง )
มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 33 ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
( ประกาศเมื่อ 16/01/2562 เปิดอ่าน 65 ครั้ง )
มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 32 ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
( ประกาศเมื่อ 16/01/2562 เปิดอ่าน 75 ครั้ง )
มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 31 ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
( ประกาศเมื่อ 06/11/2561 เปิดอ่าน 238 ครั้ง )
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
( ประกาศเมื่อ 19/04/2562 เปิดอ่าน 18 ครั้ง )
ประมูลจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านป่ายางชุม หมู่.6
( ประกาศเมื่อ 27/03/2562 เปิดอ่าน 42 ครั้ง )
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมเเซมถนน ผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร ถ.๓๖-๐๐๓ สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๓ บ้านเหมืองเเดงปิยะพร
( ประกาศเมื่อ 18/12/2561 เปิดอ่าน 126 ครั้ง )
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสุสาน บ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
( ประกาศเมื่อ 02/08/2561 เปิดอ่าน 98 ครั้ง )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กท้ายซอย 3,4,5 หมู๋ที่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 18/06/2561 เปิดอ่าน 114 ครั้ง )
http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=0307&anounceType=B0&methodId=16
( ประกาศเมื่อ 29/03/2561 เปิดอ่าน 109 ครั้ง )
แก้ไขประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธิการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
( ประกาศเมื่อ 24/08/2560 เปิดอ่าน 201 ครั้ง )
ประมูลจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ๓๖-๐๐๒ สายเลียบคันคลองชลประทาน RMC๑ หมู่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่ ตำบลแม่สาย โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
( ประกาศเมื่อ 23/08/2560 เปิดอ่าน 203 ครั้ง )
ประมูลจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซร.ถ๓๖-๐๐๓ สายเลียบคันคลองชลประทาน ๑L-RMC๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเหมืองแดงใต้ - หมู่ที่ ๓ บ้านสันผักฮี้ ตำบลแม่สาย โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์(e-Auction)
( ประกาศเมื่อ 23/08/2560 เปิดอ่าน 215 ครั้ง )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจร ถนนเลียบคลองชลประทาน 1L-RMC1 หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย ถึง หมู่ที่ 5 บ้านสันมะนะ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)
( ประกาศเมื่อ 18/08/2560 เปิดอ่าน 403 ครั้ง )
 
 
 
 

นายศตพล วงค์ริยะ
นายกเทศมนตรี
 

นายวรพันธ์ อินทร์ปัญญา
ปลัดเทศบาล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
หนุ่มใหญ่ซิ่งวอลโวแหกด่านพรมแดนขณะมึนเมาชนจยย.พัง 1 คัน บาดเจ็บ 1 ราย
( Update วันที่ 25 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:58:33 นาที )
ภาพบรรยากาศงานเทศกาลผลไม้ Chiangrai Fruit Festival 2019
( Update วันที่ 24 พฤษภาคม 2019 เวลา 14:57:52 นาที )
เชียงราย เปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
( Update วันที่ 23 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:14:38 นาที )
เทศกาลชาและกาแฟเชียงราย 2019
( Update วันที่ 22 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:13:41 นาที )
มส.ตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระสิงห์-วัดมหาธาตุ-วัดหนองโว้ง
( Update วันที่ 22 พฤษภาคม 2019 เวลา 10:47:47 นาที )
พิธีห่มผ้าองค์พระธาตุดอยสะเก็น และพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อดอยสะเก็น
( Update วันที่ 22 พฤษภาคม 2019 เวลา 10:42:56 นาที )
เปิดรับสมัครเด็กอายุ 11-15 ปี เข้าค่ายศิลปะตามโครงการวาดศิลป์ เพื่อน้อง
( Update วันที่ 21 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:28:26 นาที )
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

     เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
     โทรศัพท์ 053-734083 โทรสาร 053-734083 ต่อ 105

     จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 569514 ครั้ง


     สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์