เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
อำนาจหน้าที่
ประกาศเรื่องการเเสดงเจตจำนงสุจริต
 
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
 
มาตรฐานงานบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (1)
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หนังสือแจ้งความประสงค์เบี้ยยังชีพ-มิตรภาพ
 
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนจัดหาพัสดุ 2562
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 3
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 2
ดูทั้งหมด 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2562
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2561
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2559
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2558
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561
งบทดลองหลังปิดบัญชี
ดูทั้งหมด 
 
 • ประกาศจากสภา
 • รายงานการประชุมสภา
 •  
  รายงานผลผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  มาตราฐานการให้บริการ
  มาตราฐานการปฏิบัติงาน
   
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
  แผนปฏิบัติการการทุจริต
  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต
   
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
   
  มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  มาตราฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  มาตราการป้องกันการรับสินบน ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  มาตราฐานการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
   
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนจัดหาพัสดุ 2562
  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
  ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
  ความรู้เกี่ยวกับภาษี
  ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
  ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
  แบบแสดงรายภาษีป้าย
  ดูทั้งหมด 
   
  กฏหมายทั่วไป
  ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
  กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
  กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
   
   
  ร้านข้าวซอยน้อย ข้าวฟืน ป้าเเสง ปิยะพร ซอย 7

  #ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม #ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงส่งเสริมอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจ ในเขตเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ สำหรับวันนี้ผมพามาร้านนี้ครับ ข้าวฟืน ข้าวซอยน้อย "ป้าเเสง" หมู่บ้านปิยะพร ถนน ๗ ใครผ่านไปผ่านมาระเเวกนี้ ต้องคุ้นตากันเป็นอย่างดีครับ เเต่เเค่คุ้นตาอย่างเดียวคงไม่ได้ ต้องลองลงไปชิมกันสักหน่อยเเล้วครับ กับเมนูของทางร้าน ที่ใครไม่รู้จักเห็นจะน้อยคนนักในย่านนี้ กับ ข้าวฟืนจิ้ม เเล้วก็ ข้าวซอยน้อย หรือที่ใครหลายๆคนเรียกกันว่า (พิซซ่าลื้อ) นั่นเองครับ พูดเเล้วจะหาว่าเข้าข้างร้านป้าเเสงต้องไปลอง กันเองนะครับ เเล้วทุกท่านจะได้มาว้าววกับรสชาติความอร่อยนี้ เเล้ว มาลองกันเยอะๆนะครับ ร้านตั้งอยู่ถนนเลียบคลองขลประทานหมู่บ้านปิยะพร หมู่ ๑๓ ถนนปิยะพร ๗ ครับ อยู่ตรงปากทางเข้าซอย ๗ ครับ ร้านสะดุดตาเห็นง่ายมากครับ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล จัดกิจกรรม ช่วยเหลือ การส่งเสริมอาชีพ ในเขตเทศบาลเพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจ เเละช่วยสนับสนุนส่งเสริมอาชีพของคนในพื้นที่ ให้เป็นที่รู้จัก ในกลุ่มคนภายนอกมากขึ้นเเละกลับมา มีรายได้จุนเจือให้กับครอบครัว กับกิจกรรม #แม่สายมิตรภาพ #ของกิ๋น... #มันนัก โดยเจ้าหน้าที่จะทำการลงพื้นที่สำรวจพูดคุย กับเจ้าของอาชีพ เพื่อถามความสมัครใจของผู้ประกอบ อาชีพ ท่านสามารถลงทะเบียน เเละขอดูหลักเกณฑ์ กติกาต่างๆ ของกิจกรรมนี้ได้ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ของเเต่ละหมู่บ้าน หรือ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เทศบาล ชั้น ๒ ได้ครับ เรามารอลุ้นกันนะครับว่าจะมีร้านไหนบ้าง ที่จะอยู่ในลิสของกิจกรรม #แม่สายมิตรภาพ #ของกิ๋น... #มันนัก อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีดีกันนะครับ ผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ หรือโทรศัพท์ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ ๐๕๓-๗๓๔-๐๘๓ ต่อ ๑๐๑ ครับ

  (เปิดดู 337 ครั้ง)


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  >> ย้อนกลับ <<

  รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ  วัดเวียงหอม บ้านเวียงหอม หมู่ที่ ๔ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ...
  26 ก.ค. 2562


  ร้านข้าวซอยน้อย ข้าวฟืน ป้าเเสง ปิยะพร ซอย 7 ...
  22 ม.ค. 2562


  "วังชะโอน" ร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำซุ๊ปเข้มข้น บ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ ๓ อำเภอเเม่สาย จังหวัดเชียงราย ...
  30 พฤ.ค. 2561
   


  ร้านกาแฟ บ้านตา บ้านเวียงหอม หมู่ ๔ อำเภอเเม่สาย จังหวัดเชียงราย ...
  24 ต.ค. 2561


  ร้าน NEED COFFEE บ้านเวียงหอม หมู่ที่ 4 อำเภอเเม่สาย จังหวัดเชียงราย ...
  2 ส.ค. 2561


  วัดสันทราย บ้านสันทราย หมู่ที่ 9 อำเภอเเม่สาย จังหวัดเชียงราย ...
  26 ก.ค. 2562
   


  วัดสันผักฮี้ บ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ 3 อำเภอเเม่สาย จังหวัดเชียงราย ...
  2 ส.ค. 2561


  รองนายกเทศมนตรี ได้รับสั่งจากนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เเละข้าราชการ พน ...
  16 ส.ค. 2560


  นายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ศพด ...
  16 ส.ค. 2560
   
  
       เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
       โทรศัพท์ 053-734083 โทรสาร 053-734083 ต่อ 105

       จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 606582 ครั้ง


       สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์