เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
อำนาจหน้าที่
ประกาศเรื่องการเเสดงเจตจำนงสุจริต
 
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
ร่างแผนเพิ่มเติม 2561-2565 ครั้งที่ 1/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
 
มาตรฐานงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (1)
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2563
แผนการดำเนินงาน 2562
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หนังสือแจ้งความประสงค์เบี้ยยังชีพ-มิตรภาพ
 
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปี 2563
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนจัดหาพัสดุ 2562
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 3
ดูทั้งหมด 
 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2562
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2561
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2559
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2558
ดูทั้งหมด 
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562
ดูทั้งหมด 
 
 • ประกาศจากสภา
 • รายงานการประชุมสภา
 •  
   ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจ
   สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ
   
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  มาตราฐานการให้บริการ
  มาตราฐานการปฏิบัติงาน
   
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
   
  การประเมินความเสี่ยงกรทุจริตประจำปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนปฏิบัติการการทุจริต 4 ปี
  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต (6 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต (ประจำปี)
   
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนจัดหาพัสดุ 2562
  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
  ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
  ความรู้เกี่ยวกับภาษี
  ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
  ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
  แบบแสดงรายภาษีป้าย
  ดูทั้งหมด 
   
  กฏหมายทั่วไป
  ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
  กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
  กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
   
   
  ร้านข้าวซอยน้อย ข้าวฟืน ป้าเเสง ปิยะพร ซอย 7

  #ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม #ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงส่งเสริมอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจ ในเขตเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ สำหรับวันนี้ผมพามาร้านนี้ครับ ข้าวฟืน ข้าวซอยน้อย "ป้าเเสง" หมู่บ้านปิยะพร ถนน ๗ ใครผ่านไปผ่านมาระเเวกนี้ ต้องคุ้นตากันเป็นอย่างดีครับ เเต่เเค่คุ้นตาอย่างเดียวคงไม่ได้ ต้องลองลงไปชิมกันสักหน่อยเเล้วครับ กับเมนูของทางร้าน ที่ใครไม่รู้จักเห็นจะน้อยคนนักในย่านนี้ กับ ข้าวฟืนจิ้ม เเล้วก็ ข้าวซอยน้อย หรือที่ใครหลายๆคนเรียกกันว่า (พิซซ่าลื้อ) นั่นเองครับ พูดเเล้วจะหาว่าเข้าข้างร้านป้าเเสงต้องไปลอง กันเองนะครับ เเล้วทุกท่านจะได้มาว้าววกับรสชาติความอร่อยนี้ เเล้ว มาลองกันเยอะๆนะครับ ร้านตั้งอยู่ถนนเลียบคลองขลประทานหมู่บ้านปิยะพร หมู่ ๑๓ ถนนปิยะพร ๗ ครับ อยู่ตรงปากทางเข้าซอย ๗ ครับ ร้านสะดุดตาเห็นง่ายมากครับ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล จัดกิจกรรม ช่วยเหลือ การส่งเสริมอาชีพ ในเขตเทศบาลเพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจ เเละช่วยสนับสนุนส่งเสริมอาชีพของคนในพื้นที่ ให้เป็นที่รู้จัก ในกลุ่มคนภายนอกมากขึ้นเเละกลับมา มีรายได้จุนเจือให้กับครอบครัว กับกิจกรรม #แม่สายมิตรภาพ #ของกิ๋น... #มันนัก โดยเจ้าหน้าที่จะทำการลงพื้นที่สำรวจพูดคุย กับเจ้าของอาชีพ เพื่อถามความสมัครใจของผู้ประกอบ อาชีพ ท่านสามารถลงทะเบียน เเละขอดูหลักเกณฑ์ กติกาต่างๆ ของกิจกรรมนี้ได้ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ของเเต่ละหมู่บ้าน หรือ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เทศบาล ชั้น ๒ ได้ครับ เรามารอลุ้นกันนะครับว่าจะมีร้านไหนบ้าง ที่จะอยู่ในลิสของกิจกรรม #แม่สายมิตรภาพ #ของกิ๋น... #มันนัก อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีดีกันนะครับ ผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ หรือโทรศัพท์ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ ๐๕๓-๗๓๔-๐๘๓ ต่อ ๑๐๑ ครับ

  (เปิดดู 717 ครั้ง)


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  >> ย้อนกลับ <<

  รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ  วัดเวียงหอม บ้านเวียงหอม หมู่ที่ ๔ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ...
  26 ก.ค. 2562


  ร้านข้าวซอยน้อย ข้าวฟืน ป้าเเสง ปิยะพร ซอย 7 ...
  22 ม.ค. 2562


  "วังชะโอน" ร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำซุ๊ปเข้มข้น บ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ ๓ อำเภอเเม่สาย จังหวัดเชียงราย ...
  30 พฤ.ค. 2561
   


  ร้านกาแฟ บ้านตา บ้านเวียงหอม หมู่ ๔ อำเภอเเม่สาย จังหวัดเชียงราย ...
  24 ต.ค. 2561


  ร้าน NEED COFFEE บ้านเวียงหอม หมู่ที่ 4 อำเภอเเม่สาย จังหวัดเชียงราย ...
  2 ส.ค. 2561


  วัดสันทราย บ้านสันทราย หมู่ที่ 9 อำเภอเเม่สาย จังหวัดเชียงราย ...
  26 ก.ค. 2562
   


  วัดสันผักฮี้ บ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ 3 อำเภอเเม่สาย จังหวัดเชียงราย ...
  2 ส.ค. 2561


  รองนายกเทศมนตรี ได้รับสั่งจากนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เเละข้าราชการ พน ...
  16 ส.ค. 2560


  นายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ศพด ...
  16 ส.ค. 2560
   
  
       เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
       โทรศัพท์ 053-734083 โทรสาร 053-734083 ต่อ 105

       จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 633032 ครั้ง


       สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์