"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
ภาพกิจกรรม
งานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาลลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อเเละล้างทำความสะอาดตลาด

ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2564 เปิดอ่าน 64 ครั้ง พิมพ์

งานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล
ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อเเละล้างทำความสะอาด
ตลาด บ้านสันทรายใหม่

ณ ตลาดบ้านสันทรายใหม่ หมู่ที่ 11 อ.เเม่สาย จ.เชียงราย

วันที่ 21 เมษายน 2564