"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 64

ประกาศเมื่อ 16 เมษายน 2564 เปิดอ่าน 70 ครั้ง พิมพ์

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 64
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564

ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564

เปิดโครงการ ในวันที่ 10 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น. ณ สี่แยกสะพานมิตรภาพ
แห่งที่ 2 บ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ 3
โดยนายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประธานเปิดโครงการ