"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
ภาพกิจกรรม
จิตอาสา \"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\"

ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2564 เปิดอ่าน 82 ครั้ง พิมพ์

เช้าวันนี้ เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ
โดยนางสาวพิชญาทร สำเนียงล้ำ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเเละ
ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
\"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\" ร่วมกันพัฒนา
ทำความสะอาดวัดเหมืองเเดงเเละตลาดเหมืองเเดงใต้

วันที่ 31 มีนาคม 2564