"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
ภาพกิจกรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณโรงจอดรถยนต์และทาสีที่จอดรถยนต์สำหรับผู้พิการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ

ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 22 ครั้ง พิมพ์

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณโรงจอดรถยนต์และทาสีที่จอดรถยนต์สำหรับผู้พิการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ