"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
ภาพกิจกรรม
#โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 16 ครั้ง พิมพ์

#โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
โดย กองการศึกษา เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ
ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลเเม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
เป็นการฝึกอบรมแผนเผชิญเหตุ กรณีพบผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ
 
เเละในการฝึกอบรมครั้งนี้ นางสาวอุบล ใจวรรณะ
นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีฯ
นายบรรจง ณ ลำพูน เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม
 
ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางอมรรัตน์ เงินทอง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเเม่สาย
ในการเป็นผู้มอบความรู้เเละสร้างความเข้าใจให้เเก่
ผู้เข้ารับการอบรม
 
ณ อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ
อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564