"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 14 ครั้ง พิมพ์

นางสาวอุบล ใจวรรณะ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้
รองนายกเทศมนตรีตำบลเเม่สายมิตรภาพ
นายสุริยา คนทรงเเสน เเละ นายบรรจง ณ ลำพูน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล
ลงพื้นที่รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนอกพื้นที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระหว่างวันที่ 16-25 พฤศจิกายน 2564
 
ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านเหมืองเเดงใต้ หมู่ที่ 1
เเละ บ้านป่ายางชุม หมู่ที่ 6 อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
 
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564