"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
ภาพกิจกรรม
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (กองการศึกษา)

ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2564 เปิดอ่าน 23 ครั้ง พิมพ์

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ
จัดการประชุมวางแผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ 2565
 
โดยมีนายบรรจง ณ ลำพูน รองนายกเทศมนตรีฯ
เป็นประธานในที่ประชุม
 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ
อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
 
วันที่ 19 ตุลาคม 2564