"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
ภาพกิจกรรม
ประชุมกรมทรัพยากรทางน้ำ

ประกาศเมื่อ 18 ตุลาคม 2564 เปิดอ่าน 27 ครั้ง พิมพ์

เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ โดย

นางสาวอุบล ใจวรรณะ นายกเทศมนตรีฯ ได้ให้การต้อนรับ

การเดินทางมาของกรมทรัพยากรทางน้ำ เพื่อจัดการประชุม

หารือเรื่องของการใช้สอยน้ำให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เเละการใช้สอยน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลชั้น 3 

อ.เเม่สาย จ.เชียงราย

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2564