"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ โดยนางสาวอุบล ใจวรรณะนายกเทศมนตรีฯ ปฏิบัติภาระกิจ..11 ตุลาคม 2564

ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2564 เปิดอ่าน 14 ครั้ง พิมพ์

เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ โดยนางสาวอุบล ใจวรรณะ
นายกเทศมนตรีฯ ปฏิบัติภาระกิจ..ดังนี้
เวลา 09.00 น. นางสาวอุบล ใจวรรณะ นายกเทศมนตรีฯ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล เเละหัวหน้าส่วน
ราชการ จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ วางเเผน
หารือเเละเเนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนา
องค์กร เพื่อบริการประชาชน
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ชั้น 3
เวลา 13.00 น. นายกเทศมนตรีฯ เดินทางเข้าร่วมการ
ต้อนรับเเละเสดงความยินดีกับ นายกฤชฐา พลตรี
ที่ได้เดินทางมาดำรงค์ตำเเหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสันทราย คนใหม่
ณ โรงเรียนบ้านสันทราย อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
วันที่ 11 ตุลาคม 2564