"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ โดยกองการศึกษาเทศบาลฯจัดการประชุมการติดตามเเละประเมินผลตามโครงการจัดกิจกรรมเด็กเเละเยาวชน

ประกาศเมื่อ 07 ตุลาคม 2564 เปิดอ่าน 8 ครั้ง พิมพ์

เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ โดยกองการศึกษาเทศบาลฯ
จัดการประชุมการติดตามเเละประเมินผลตามโครงการ
จัดกิจกรรมเด็กเเละเยาวชน
 
เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลชุมชนเเละมีส่วนร่วม
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน
 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ
อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
 
วันที่ 7 ตุลาคม 2564