"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
ภาพกิจกรรม
#มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในเขตเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ

ประกาศเมื่อ 07 ตุลาคม 2564 เปิดอ่าน 8 ครั้ง พิมพ์

เมื่อเวลา 15.00 น. งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล
เตรียมชุดถุงยังชีพ เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
โควิด-19 พร้อมให้กำลังใจ (ผู้ที่ถูกกักตัว/กลุ่มเสี่ยง)
โดยนางสาวอุบล ใจวรรณะ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้
นายสุริยา คนทรงแสน เเละ นายบรรจง ณ ลำพูน
รองนายกเทศมนตรีฯ
เป็นตัวเเทนผู้นำในการขับเคลื่อนกิจกรรม
พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ
 
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ
อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
 
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564