"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
ภาพกิจกรรม
#นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ ปฏิบัติภารกิจดังนี้... ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 64

ประกาศเมื่อ 07 ตุลาคม 2564 เปิดอ่าน 6 ครั้ง พิมพ์

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ โดยนางสาวอุบล ใจวรรณะ
#นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ ปฏิบัติภารกิจดังนี้...
เมื่อเวลา 13.00 น. งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล
เตรียมชุดถุงยังชีพ เพื่อเข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับผลกระทบ
โควิด-19 จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมให้กำลังใจ
(ผู้ที่ถูกกักตัว/กลุ่มเสี่ยง)
โดยมีนางสาวอุบล ใจวรรณะ นายกเทศมนตรี
ตำบลเเม่สายมิตรภาพ เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนกิจกรรม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ
#ศปก.ต.แม่สาย หารือเรื่องการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19
เวลา 14.00 น. นางสาวอุบล ใจวรรณะ นายกเทศมนตรีฯ
พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเเละเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เข้าร่วมการประชุมกับ ศปก.ต.แม่สาย เพื่อหารือเรื่อง
การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19
ณ อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ
อ.เเม่สาย จ.เชียงราย