"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓

ประกาศเมื่อ 08 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 20 ครั้ง พิมพ์

เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓
 
ณ อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ
อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
 
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔