"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
ภาพกิจกรรม
#โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเเละการทำงานของบุคลากรเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ

ประกาศเมื่อ 07 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 19 ครั้ง พิมพ์

เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพเเละการทำงานของบุคลากร
โดยมีนายกเทศมนตรีฯ นางสาวอุบล ใจวรรณะ คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลเเละหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม
รับการอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้เเละความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบต่างๆ
เเละได้รับเกียรติจาก นายสุกรรณ์ คำภู ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ส่งเสริมเเละพัฒนาท้องถิ่น เเละนางสาววันวิสา วงค์ชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายเเละระเบียบเเละเรื่องราวร้องทุกข์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
วิทยากรที่เดินทางมามอบความรู้ให้กับบุคลากร
 
ณ อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ
อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
 
วันที่ 6 กันยายน 2564